Opis

Kotły UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90oC.Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. 

Kotły te są przystosowane do spalania gorszych gatunków węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, drewna, itp. Konstrukcja kotłów pozwala na spalanie odpadów drewna i trocin, przy współpracy z AZSO Hajnówka. Kotły węglowe wg życzenia odbiorcy mogą być dostarczone w segmentach i składane na miejscu u użytkownika. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku trudności transportowych do kotłowni. Na życzenie klienta kotły UKS mogą być wyposażone w regulatory dopływu powietrza. Kotły UKS w 2000 r. zostały zmodernizowane i uzyskały certyfikat zgodności według kreyterium efektywności energetycznej.

Kocioł zasypowy z miarkownikiem ciągu UKS | Jan Jańczak

Mecha­niczny miar­kow­nik ciągu

Tam, gdzie nadmuch jest zbędny, sto­suje się urzą­dze­nia kon­tro­lu­jące dopływ powie­trza do kotła. Naj­prost­szym z nich jest mecha­niczny miar­kow­nik ciągu.

Miar­kow­nik ciągu za pomocą pro­stego mecha­ni­zmu (waj­cha z łań­cusz­kiem) uchyla klapkę powie­trza głów­nego pro­por­cjo­nal­nie do róż­nicy mię­dzy aktu­alną tem­pe­ra­turą wody w kotle a tem­pe­ra­turą zadaną (usta­wianą na pokrę­tle). Gdy tem­pe­ra­tura wody zbliża się do tem­pe­ra­tury zada­nej, miar­kow­nik stop­niowo przy­myka dopływ powie­trza. Może zamknąć go cał­ko­wi­cie, ale nie musi. Mini­malne stałe otwar­cie klapki można usta­wić za pomocą śruby regulacyjnej.

Miar­kow­nik jest urządzeniem prostym w budowie przez co może wydawać się rozwiązaniem nieco sta­ro­świec­kim. Jednak wbrew pozo­rom potrafi on ste­rować tem­pe­ra­turą wody w kotle prawie tak samo dokład­nie jak ste­row­niki elektroniczne.

//kotly-janczak.pl/wp-content/uploads/2016/02/Miarkownik_ciagu_Afriso_FR1_3-4__GZ-502630-105131-e1465980483322.jpg

Podstawowe elementy kotła

Przekrój kotła UKS-W | Kotły Jańczak
 1. Korpus wodny
 2. Drzwiczki zasypowe
 3. Drzwiczki paleniskowe
 4. Drzwiczki popielnikowe
 5. Wyczystka
 6. Wkład szamotowy
 7. Ruszt wodny
 8. Kanały spalinowe
 9. Czopuch
 10. Przepustnica spalin
 11. Króciec wylotowy
 12. Króciec wlotowy
 13. Przepustnica powietrza wtórnego
 14. Króciec regulatorapowietrza
 15. Klapa regulacji powietrza
 16. Króciec spustowy
 17. Izolacja cieplna
 18. Zaczep łańcucha
 19. Łańcuch regulacyjny
 20. Łańcuch regulatora powietrza
 21. Wyczystka boczna
 22. Króciec tennomanometru

Dane techniczne

WYSZCZEGÓLNIENIE
j.m
WIELKOŚĆ KOTŁA
Nominalna Moc cieplna
kW
192538506275100150200250300
Moc MinimalnakW681215192330456085100
Powierzchnia grzewcza kotłam2234567,510,514172125
Wielkość powierzchni ogrzewanejm2do
120
120
÷
200
200
÷
300
300
÷
400
400
÷
500
500
÷
700
700
÷
1000
1000
÷
1300
1300
÷
1600
1600
÷
1900
1900
÷
2200
Sprawność cieplna%>80%
Maksymalna temp. wodyoC90
Min. temperatura powr. i zasiloC60/70
Ciśnienie robocze maksbar1,52,5
Ciśnienie próbnebar4
Pliwo-Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31 lub 31,1 o granulacji 5÷25mm, zdolność spiekania RJ<10 wilgotność do 15%, zawartość miału do 10% popiół =< 10%, temperatura mięknienia popiołu >= 115°C, zawartość części lotnych 28-40%, siarka =< 0,6%, wartość poałowa 26MJ/kg
Zużycie paliwakg/h3,34,26,58,510,012,71725,5344351
Pojemność zbiornika paliwakg95160
200
 300 
400
Wymagany ciąg spalin
mbar
 0,20
0,22 ÷ 0,25
0,25 ÷ 0,35
0,35÷0,5
Orintacyjne Parametry kominaPrzekrój otworu
cm2
250
280
380
480
600
960
1150
1320
1780
wysokość
komina
m
5
6
8
10
12
14
15
Pojmność wodna kotła
dm3
98
131
158
183
216
265
450
550
580
640
760
Wymiary otworu czopucha
mm
130
130
150
170
170
190
220
270
300
340
360
Średnica króćca zasilania i powrotu
mm
G2 (60,3x4)
 G2 1/2 (76,1x4)
88,9x4,5
114,3x4,5
139,7x4,5
Wymiary podstawowe kotła(wymiennika)długość
mm
858
950
1010
1070
1120
1170
1378
1672
1762
1812
1958
szerokość
438
510
560
630
690
780
854
924
1054
1164
1341
wysokość
1040
1095
1210
1215
1290
1390
1540
1500
1550
1650
1750
Wymiary podstawowe zestawudługość
mm
1135
1265
1380
1440
1510
1560
1810
2270
2410
2460
2610
szerokość
1000
1100
1200
1260
1400
1480
1640
1720
1910
220
2700
wysokość
1090
1145
1260
1265
1340
1440
1650
1605
1655
1755
1855
Masa zestawu bez wody
kg
420
526
640
745
866
1015
1280
1580
1850
2150
2440
Pobór mocy wentylator/motoreduktor
W
80/90
370/90
550/250
wg podajnika
Napięcie zasilania
V
230
23/40
400
Opory hydrauliczne
mbar
 23 

Opcje wykonania czopucha

Opcje wykonania czopucha | Kotły Jańczak

Dostępne kształty czopucha

Kształty czopucha stosowane w kotłach C.O.

Galeria zdjęć