Opis

Kotły typu UKSdg przeznaczone są do spalania węgla, mieszanki koksu z węglem, mieszanki węgla z miałem, węgla brunatnego, drewna opałowego itp. Kotły te posiadają doskonałe wyniki eksploatacyjne. W swej obecnej wersji konstrukcyjnej umożliwiają ekonomiczne spalanie paliw długopłomiennych. W kotłach tych ze spalaniem dolnym i komorą dopalania zaleca się otwarcie rozet bocznych co spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa o około 20-30 %. 

Stalowe kotły wodne UKSdg są kotłami o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, umożliwiających ekonomiczne spalanie szerokiej gamy paliw stałych, od pełnowartościowych przez mieszanki do paliw odpadowych. 

Stosując kotły energooszczędnie zaoszczędzicie Państwo w zużyciu, a wiec w kosztach opału, a także na czasie przeznaczonym na obsługę kotła w okresie grzewczym. Stałopalność kotłów przy pracy z mocą znamionową dochodzi do kilkunastu godzin. Kotły te osiągają sprawność do 70%

//kotly-janczak.pl/wp-content/uploads/2016/05/uks-dg-prawa-e1465811318448.png

Mechaniczny miarkownik ciągu

Tam, gdzie nadmuch jest zbędny, sto­suje się urzą­dze­nia kon­tro­lu­jące dopływ powie­trza do kotła. Naj­prost­szym z nich jest mecha­niczny miar­kow­nik ciągu.

Miar­kow­nik ciągu za pomocą pro­stego mecha­ni­zmu (waj­cha z łań­cusz­kiem) uchyla klapkę powie­trza głów­nego pro­por­cjo­nal­nie do róż­nicy mię­dzy aktu­alną tem­pe­ra­turą wody w kotle a tem­pe­ra­turą zadaną (usta­wianą na pokrę­tle). Gdy tem­pe­ra­tura wody zbliża się do tem­pe­ra­tury zada­nej, miar­kow­nik stop­niowo przy­myka dopływ powie­trza. Może zamknąć go cał­ko­wi­cie, ale nie musi. Mini­malne stałe otwar­cie klapki można usta­wić za pomocą śruby regulacyjnej.

Miar­kow­nik jest urządzeniem prostym w budowie przez co może wydawać się rozwiązaniem nieco sta­ro­świec­kim. Jednak wbrew pozo­rom potrafi on ste­rować tem­pe­ra­turą wody w kotle prawie tak samo dokład­nie jak ste­row­niki elektroniczne.

//kotly-janczak.pl/wp-content/uploads/2016/02/Miarkownik_ciagu_Afriso_FR1_3-4__GZ-502630-105131-e1465980483322.jpg

Podstawowe elementy kotła

http://kotly-janczak.pl/wp-content/uploads/2016/02/uks-dg_tech-552x304.jpg

Dane techniczne

WYSZCZEGÓLNIENIEj.m.WIELKOŚĆ KOTŁA
Znamionowa moc cieplnakW101416182126324048
Powierzchnia grzewcza kotłam21,51,822,22,63,24,05,06,0
Powierzchnia pomieszczenia jaką można ogrzaćm290100120140155195240300360
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wodybar0,1
Orientaryjna najmniejsza wysokość kominam57
Wymagany ciąg spalinPa202225
Masa kotła bez wodykg210280300320340360380440540
sprawność cieplnaosiągalna%737474747475757676
wymagana737373737374747575
Wymiary gabarytowe kotłaszerokośćmm440445455477510525580640690
wysokość87092096098010301080118012501300
długość118012301255130013301350130013501410

Opcje wykonania czopucha

Opcje wykonania czopucha | Kotły Jańczak

Galeria zdjęć