Producent kotłów C.O. Jan Jańczak

Dostawy i zwroty

Dostawa zakupionego towaru

Zasady dostawy określa pkt 5 regulaminu serwisu

Zwrot zakupionego towaru

Według prawa konsumenckiego masz 14 dni na zwrot towaru. 

Co równie ważne zwrot jest całkowicie bezpłatny*.

W przypadku chęci dokonania zwrotu prosimy o wypełnienie dokumentu według wzoru wymienionego w regulaminie serwisu lub kontakt z nami pod numerem telefonu 570 999 996 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 lub wiadomość e-mail na adres: zwroty@kotly-janczak.pl

* wyjątkiem są sytuacje w których na skutek działań klienta następuje zmniejszenie wartości zakupionego przedmiotu, uszkodzenie jednego z elementów, bądź podzespołów lub ich całkowity brak.

“Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez przedsiębiorcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego.” (zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów)