Kotły C.O. klasy 5

Kotły certyfikowane wg. wg PN-EN:303-5:2012

Kotły C.O. klasy 5 zgodnie z europejską normą są dokładnie sprawdzane pod względem parametrów emisyjnych.

Wartości szkodliwych spalin, takich jak tlenek węgla CO, tlenki azotu czy pył w kotłach tej klasy, są kilkakrotnie niższe względem klasycznych kotłów. Kotły na paliwa stałe 5-tej klasy są rozwiązaniem o wiele mniej uciążliwym dla środowiska, a dzięki wysokiej sprawności pozwalają obniżyć koszty eksploatacji. W wielu gminach prowadzone są programy dofinansowania do zakupu nowoczesnych kotłów 5 klasy.

Kotły grzewcze klasy 5 – ekologiczne i wydajne

Z uwagi na dobro środowiska naturalnego dziś do obrotu dopuszczone są tylko kotły spełniające wymogi klasy 5. Wprowadzenie takich przepisów podyktowane było m.in. złą jakością powietrza zanieczyszczanego przez spaliny pochodzące z tradycyjnych pieców opalanych węglem. Dzięki niskiej emisyjności szkodliwych substancji oraz większej sprawności kotły 5 klasy są przyjazne dla środowiska, a nałożone ograniczenia z pewnością przyczynią się do zredukowania trującego nas wszystkich smogu. Już za około 10 lat mają zniknąć urządzenia grzewcze o gorszych parametrach, co jest z pewnością dobrą wiadomością.

Co oznacza 5 klasa sprawności kotła?

Jeśli mamy do czynienia z kotłem 5 klasy, oznacza to, że jest to urządzenie zgodne z europejską normą PN EN 303-5. Kluczowy jest tu dopuszczalny poziom emisji tlenku węgla, tlenku azotu, pyłu i innych szkodliwych substancji. Kotły z podajnikiem 5 klasy emitują do powietrza o wiele mniej wymienionych wyżej związków niż tradycyjne urządzenia grzewcze. Dla kotła klasy 5 istotna jest również, poza niskim poziomem emisji spalin i pyłów, sprawność cieplna. Dzięki temu kotły tej klasy spalające ekogroszek i inne paliwa stałe są zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku. Ten rodzaj pieców jest wykorzystywany do ogrzewania takich obiektów jak budynki jednorodzinne. Argumentem przemawiającym za zakupem kotła 5 klasy może być dofinansowanie udzielane przez gminy.

Kotły Ecodesign – więcej o dyrektywie

Warto zwrócić również uwagę na to, że nasze kotły spełniają wymogi dyrektywy Ecodesign, która określa, jakie powinny być normy parametrów emisyjnych przez cały czas użytkowania kotła. Wybór kotła Ecodesign to gwarancja użytkowania urządzenia mającego świetne osiągi nawet latem, czyli przy użytkowaniu kotła na najniższej mocy. Kotły Ecodesign wyróżniają się najlepszymi osiągami nawet przy użytkowaniu kotła na najniższej mocy. Choć dyrektywa ta ma wejść z życie dopiero w 2020 roku, nasze kotły już teraz spełniają wymogi Ecodesign. Wymogi tej dyrektywy wskazują m.in. że efektywność energetyczna kotłów nie może być mniejsza niż 75% dla urządzeń o mocy nominalnej 20 kW lub mniejszej oraz 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW. Dyrektywa Ecodesign reguluje również dopuszczalny poziom emisji przez kotły m.in. tlenku azotu oraz innych cząstek i związków. Zakup kotła Ecodesign to nie tylko inwestycja, która się każdemu opłaci, ale też wyraz Państwa troski o dobro środowiska naturalnego. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami naszych kotłów Ecodesign.

Oszczędność

Kotły 5 klasy to urządzenia grzewcze wydajne i oszczędne. Montaż i stosowanie tych kotłów ekologicznych oznacza mniejsze wydatki na paliwo, przy lepszym wykorzystaniu użytkowanej energii. Ich sprawność cieplna, która wynosi do 95%, to nawet 25% mniejsze koszty opału w ciągu roku.

Gwarancja producenta

Nasze kotły 5 klasy opatrzone są 5-letnią gwarancją producenta. W razie jakichkolwiek problemów technicznych z urządzeniem mogą też Państwo liczyć na nasze wsparcie techniczne i pomoc fachowców.