Kotły C.O. klasy 5

certyfikowane wg. wg PN-EN:303-5:2012

Kotły C.O. klasy 5 zgodnie z europejską normą są dokładnie sprawdzane pod względem parametrów emisyjnych.

Wartości szkodliwych spalin, takich jak tlenek węgla CO, tlenki azotu czy pył w kotłach tej klasy, są kilkakrotnie niższe względem klasycznych kotłów. Kotły na paliwa stałe 5-tej klasy są rozwiązaniem o wiele mniej uciążliwym dla środowiska, a dzięki wysokiej sprawności pozwalają obniżyć koszty eksploatacji. W wielu gminach prowadzone są programy dofinansowania do zakupu nowoczesnych kotłów 5 klasy.